Gå til indhold

Om os

Varmeforsyningens vigtigste opgave er at producere og levere miljøvenlig og billig fjernvarme til vores kunder og samtidig sikre en høj forsyningssikkerhed og lav CO2 udledning.

Vi leverer miljøvenlig varme til cirka 7.500 kunder i Hillerød Kommune. Det meste af Hillerød by har siden 1962 været forsynet med miljøvenlig fjernvarme. Vi har løbende udbygget vores ledningsnet, så vi nu forsyner Hillerød by, Skævinge, Gørløse, Meløse og St. Lyngby gennem et ledningsnet på ca. 320 kilometer

En miljøvenlig varme

Fjernvarmen dækker cirka 95 % af behovet for rumvarme og varmt vand indenfor forsyningsområdet. I 2004 blev de første skridt taget til at fortrænge de fossile brændsler i fjernvarmen i Hillerød. Det betyder, at ca. 56 % af vores varme i dag kommer fra ikke-fossile brændsler.

Vores varmeforsyning består af et mix af

  • gasbaseret varme (44 %)
  • biobrændsel (52 %)
  • overskudsvarme (3 %)
  • solvarme (1 %)

Brancheaftale om bæredygtig biomasse

I december 2014 indgik Energistyrelsen og Dansk Fjernvarme en aftale om, at den biomasse, der anvendes til el- og varmeproduktion i Danmark, skal være bæredygtig, og at dette i stigende grad konkret skal dokumenteres.

I perioden august til december 2016 skal det dokumenteres for mindst 40 % af den anvendte biomasse, og i de efterfølgende år skal henholdsvis 60 % og 75 % dokumenteres.

Fra 2019 skal omtrent al biomasse være dokumenteret bæredygtigt.

Du kan læse bæredygtighedsrapporterne her.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00