Gå til indhold

Udvikling i varmepriserne

20/6/22: Hillerød Forsyning nødsaget til at hæve fjernvarmeprisen

Rekordhøje, internationale priser på naturgas og biomasse tvinger Hillerød Forsyning til at varsle prisstigning på fjernvarmen pr. 1. oktober. Efter reglerne skal økonomien på fjernvarmeområdet hvile i sig selv, og derfor er forsyningen nødt til at hæve priserne.

Læs mere her.
Find svar på dine spørgsmål her.

29/3/22: Situationen i Ukraine præger fortsat udviklingen i de internationale råvarepriser, bl.a. prisen på naturgas og biomasse (træflis). Hillerød Forsyning anvender begge dele i sin fjernvarmeproduktion.

Hillerød Forsyning følger løbende udviklingen og arbejder på at sikre kunderne den lavest mulige fjernvarmepris.

Fortsætter den aktuelle udvikling i råvarepriserne, kan det dog blive nødvendigt at justere de nuværende fjernvarmetakster til efteråret.

Specielt det internationale gasmarked er dog meget volatilt, og det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at forudse, om en priskorrektion bliver aktuel i indeværende år, eller hvor stor justeringen i givet fald vil blive.

Denne side vil løbende blive opdateret, så den afspejler den aktuelle situation.

Hillerød Forsyning følger den reviderede udgave af Varslingsvejledningen fra 2020, som Forsyningstilsynet har offentliggjort. Læs evt. mere om vejledningen her.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00