Gå til indhold

Varme

Her kan du finde svar på de hyppigst stillede spørgsmål om Varme.

Hvis du oplever, at du ikke har varmt vand og heller ikke har varme i øvrige anlæg, så kan det skyldes fejl på fjernvarmenettet eller i din egen installation.

Hvis du har varmt vand, skal du have tjekket din egen installation, kontakt derfor en VVS’er.

Er det på selve fjernvarmenettet, så vil forsyningen oftest have meldt dette ud via SMS (hvis du er tilmeldt SMS service) eller på hjemmesiden - se under driftbeskeder på www.hillerodforsyning.dk

Det er ofte i egen installation og mange kunder er ikke opmærksomme på, at de selv er ansvarlige for at vedligeholde deres anlæg og at man bør have et serviceeftersyn hvert andet år af en autoriseret VVS-montør.

Du kan selv som kunde tjekke følgende, som kan være årsag til den manglende varme:

1. Tjek hvor mange liter i timen (l/h) der løber igennem på din varmemåler (er dette mindre end 100 l/h, kan dette være årsagen) - er du i tvivl om hvordan du gør dette, læs mere her vejledning til vores målere. Løber der ingen l/h igennem din måler, så tjek hjemmesiden for driftsmeddelelser. Spørg evt. din nabo om de har samme problem.

2. Motioner dine termostatventiler ved varmtvandsbeholderen og på varmekredsen. De er typisk placeret under varmtvandsbeholderen og ligner til forveksling almindelige radiatorventiler. Stil dem efterfølgende tilbage til det de stod på inden de blev motioneret.

3. Rens din snavssamler. I dette tilfælde skal man sikre sig, at man har lukket for afspærringsventiler på begge sider af snavssamleren. Hvis ikke der forefindes dette på dit anlæg, anbefaler vi, at du kontakter din VVS’er og får det installeret.

Hvis du er i tvivl om, hvordan de forskellige ting ser ud, se nedenstående billeder:

Ovenstående er et billede af l/h på varmemåleren.

 

Ovenstående er et billede af en termostat.

 

 Ovenstående er et billede af en snavssamler.

 

Ovenstående er et billede af en cirkulationspumpe.

 

Ovenstående er et billede af hovedhaner.

 

Hvis du har yderligere spørgsmål, så kontakt os på tlf.: 48 23 10 00, så vi kan finde ud af, om det skyldes din egen installation eller en fejl i forsyningsnettet.

 

 

Kunne du tænke dig at få fjernvarme? Du kan læse om vores procedure for at blive tilsluttet fjernvarmenettet på denne side.

Den årlige afkøling fremgår af din afregning. Der er et pristillæg på varmeregningen, hvis afkølingen er under 22 grader. Det vil altså sige, at du som forbruger minimum skal bruge/udnytte 22 grader af den varme, som du får ind fra værket. 

Dårlig afkøling kan skyldes rigtig mange ting: defekte ventiler, underdimensionerede radiatorer og dårligt indstillet varmeunit. Vi anbefaler dig at få en VVS’er til at gennemgå din varmeinstallation. 

Det du selv kan gøre:

 • Sørg for at dine radiatorer står frit og ikke er dækket til
 • Sørg for at dit anlæg er indreguleret korrekt
 • Brug alle radiatorer i rummene og indstil dem på samme måde (lige højt)

Beregn din afkøling her.

 

Ledningsoplysninger

Hillerød Forsyning står for vedligeholdelse og den daglige drift af det offentlige ledningsnet. På denne side finder du information om, hvad du skal gøre, hvis du skal bruge ledningsoplysninger eller skal i gang med at grave.

Hvis du har et anlægsprojekt på din grund, som går mere end 0,5 m ned i jorden, skal du være opmærksom på, hvor dine forsyningsledninger ligger. 

Du hæfter nemlig selv for eventuelle skader på forsyningsledninger på vand, varme, kloak og el. Både el-, vand- og kloakstikledningen er din egen. Fjernvarmeledning tilhører fjernvarmen.

Du kan søge via forskellige kanaler:

LER (ledningsejerregister)
Ledningsejerregistret – LER er et landsdækkende register over alle landets ledningsejere. Når du søger i LER, får du en samlet oversigt over ledningsejere i det graveområdet du ønsker.

Formålet med LER er at undgå graveskader. Når ledningsoplysningerne er indhentet, skal der søges om gravetilladelse hos Hillerød Kommune.

Fordelen ved at søge i LER er, at du får oplysninger om

 • alle vores ledninger
 • ledninger fra andre forsyningsvirksomheder
 • Stofa, TDC og andre virksomheder

Du kan finde vejledninger og svar på andre spørgsmål her

Det elektroniske byggesagsarkivet

I elektroniske byggesagsarkiv finder du din byggesag. I byggesagen kan du se bygningstegninger, tidligere byggetilladelser mv. på din ejendom. Du finder også tegninger over kloakledninger på din grund.

 

 

 

 

Hillerød Forsyning benytter sig af målere fra firmaet Kamstrup, hvoraf de fleste er fjernaflæst.

Betjeningsvejledninger findes til følgende målere. Vejledningerne til Multical 601, 602 og 66 CDE er interaktive. Du kan trykke på "pilen" på måleren og finde ud af, hvad tallene i displayet indikerer.

Multical 601

Multical 601

Se vejledning

Multical 602

Multical 602

Se vejledning

Multical 603

Se vejledning

Multical 66 CDE

Multical 66 CDE

Se vejledning

 Multical III

Multical III

Se vejledning

Multical 403

Se vejledning

Der findes forskellige råd til, hvordan du kan spare på varmen. Hold øje med dit varmeforbrug ved jævnligt at aflæse din varmemåler. 

 • Hold så lav en rumtemperatur som muligt
 • Vær opmærksom på varmtvandstemperaturen
 • Hold en så lav temperatur til radiatorer og gulvvarmeanlæg som muligt, og skru hellere radiatorventilen lidt højere op
 • Hold øje med varmeforbruget og aflæs jævnligt måleren
 • Tjek temperaturen i rummene
 • Luk dørene mellem rum, der har forskellige temperaturer
 • Sænk temperaturen lidt, når du er bortrejst
 • Luft ud ved gennemtræk 5-6 minutter hver dag – det tager fugten.
 • Placer ikke møbler opad ydervægge
 • Tag brusebad i stedet for karbad
 • Reparer dryppende haner
 • Jo mere og bedre din bolig er isoleret, jo lavere er dit varmeforbrug
 • Sørg for at have tætte døre og vinduer – energiruder kan spare en del på varmeregningen

Det afhænger af, hvor meget der skal laves, bl.a. hvor lang stikledningen skal være. Vores priser er omkostningsægte, så nye kunder betaler alle (eller i hvert fald hovedparten af) de omkostninger, der er, ved at de bliver koblet på. For at vi kan give det den rigtige pris, har vi brug for nogle oplysninger. Derfor anbefaler vi, at du udfylder vores formular.

Fjernvarmestikledningen ejes og vedligeholdes af Hillerød Forsyning – det gælder også måleren og hovedhanerne.

Hillerød Forsynings anlæg stopper ved hovedhanerne. På den anden side af disse er det dit eget ansvar. Vi anbefaler, at du tager fat i en autoriseret VVS’er.

Hvis du får varme fra Hillerød Forsyning foregår aflæsningen automatisk, da alle vores varmemålere er fjernaflæste. Vi årslæser altid i december.

Hillerød Varme og Hillerød Vand har normalt leveret månedlige aflæsninger af vores fjernaflæste målere.
Dette vil pr. den 1/7 2020 ikke mere være muligt, idet vores aflæsningssystem ikke længere understøtter dette.

Fremadrettet vil aflæsningerne derfor ske kvartalsvis.

Vi arbejder på igen, at kunne understøtte de månedlige aflæsninger, men vi har p.t. ikke en dato for dette.

Såfremt du har behov for en aflæsning, henviser vi til, at du selv foretager en aflæsning af din måler. Er dette ikke muligt, så kan du kontakte os, så vil vi være behjælpelig med dette så vidt muligt.

Såfremt du som ejer/lejer modtager varme fra Hillerød Forsyning, skal du aflæse din varmemåler, når du flytter. Send aflæsningen til vores kundeservice via vores Flytteformular.

Hvis du oplever en væsentlig ændring i dit forbrug i løbet af året, kan du få ændret aconto-raterne ved at henvende dig til Kundeservice. Det skal ske senest én måned før, den næste aconto-rate skal betales.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00