Affaldshåndteringen i Hillerød tager sig af affald for alle borgere, virksomheder og institutioner i Hillerød Kommune. Det gælder dagrenovation, haveaffald, storskrald, papir, glas, farligt affald og forskellige former for erhvervsaffald.

Find her Genbrugsguiden 2017

Find her Sorteringsvejledning

Affaldsafhentning i vintervejret

Vi tømmer affald, hvor det er muligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Hvis du ikke får tømt affald, er du velkommen til at sætte en ukurant sæk med restaffald ud ved næste ordinære tømning for restaffald.

BEMÆRK! Hverken rest- eller madaffald kan afleveres på genbrugsstationen. 

Få råd og vejledning til snerydning i forbindelse med affaldstømning.

Afhentningdatoer 2017

Storskrald, haveaffald og flishugning

Papir

Find dit distrikt og papirrute i vejregisteret

Du kan få et samlet overblik ved at logge ind på Min affaldsplan, hvor du også kan tilmelde dig afhentning.

Manglende tømning

Har du ikke fået tømt din affaldsbeholder - anmeld det

Nye poser til madaffald

Læs, hvordan du får nye poser til dit madaffald

Min affaldsplan

Find din affaldsplan og tilmeld og frameld ordninger

Regulativer

Find og læs de gældende regulativer

Gode råd til private

gode råd til håndtering af dit affald

Priser og gebyrer

Find priser og gebyrer for affaldshåndtering i Hillerød