Det er tid til aflæsning af din vandmåler, læs mere

Småt brændbart skifter navn, læs mere

Når sneen kommer og frosten sætter ind, læs mere

Har du tabt gnisten? Læs mere

Tænker du miljø, når du går på toilettet? Læs mere

Plast- og metalordning, læs mere

Driftsmeddelelser

05.12.2019

Kære kunder
Vi har nu modtaget svar på sidste vandanalyse, som også viser at vandet er rent og nu kan drikkes.

Hændelsen berørte kun kunder, der bor på følgende adresser:


Ved Skelbækken (hele vejen)
Funkevej 8A, 8B
Holmetorvet 3, 5, og 7
Engsvinget 1, 3A-3G, 8, 10, 13, 15, 19
Horsevænget ulige numre 23 - 45
Horsevænget lige numre 30 – 52
Agertoften 7 + 11
Marievej 2 – 8

Alle andre kunder har trygt kunne drikke vandet, og det kan de fortsat.

Vi takker vores kunder for den fine indsats i forhold til at informere hinanden, og vi takker også de kunder, der har givet vores medarbejdere varm kaffe og småkager, mens de var på Engsvinget 3A og udlevere drikkevand.

Vi beklager de gener, som vores kunder har oplevet i forbindelsen med hændelsen, og vi er glade for, at vi nu igen leverer rent drikkevand til alle vores kunder.


04.12.2019

Kære kunde
Vi har nu modtaget svar på analyserne, og vandprøverne fra den 3. december viser, at vandet ikke er sundhedsskadeligt.


For dog at være helt sikre inden vi frigiver vandet – og ud fra et fortsat forsigtighedsprincip - har vi valgt at udtage endnu en prøve.
Hvis den nye prøve også viser, at vandet er rent, vil vi frigive vandet.

Vi forventer at modtage svar på den nye vandprøve i morgen, torsdag den 5. december 2019, hvorefter vi vil informere om resultatet via SMS til berørte kunder, samt via Facebook og hjemmesiden.


Vi er fortsat tilstede på Engsvinget 3A med rent drikkevand.

Hændelsen berører kun kunder, der bor på følgende adresser:
Ved Skelbækken (hele vejen)
Funkevej 8A, 8B
Holmetorvet 3, 5, og 7
Engsvinget 1, 3A-3G, 8, 10, 13, 15, 19
Horsevænget ulige numre 23 - 45
Horsevænget lige numre 30 – 52
Agertoften 7 + 11
Marievej 2 – 8

Alle andre kunder kan trygt drikke vandet, som de plejer.

Meddelelse udsendt den 3. december 2019:
Hillerød Vand A/S har haft et brud på en vandledning Ved Skelbækken 22, 3400 Hillerød.

Ved reparation af bruddet kan der være trængt tjærestoffer ind i vandledningen fra en nedlagt bygasledning.

Ud fra et forsigtighedsprincip anbefaler vi, at man ikke drikker vandet indtil vandanalyser viser, at vandet igen er rent.


Vandet bør heller ikke drikkes efter kogning.
Du kan fortsat bade i vandet og vaske tøj m.v.


04.12.2019

Kære Kunde
Brud på vandledning ved Skelbækken
I forbindelse med reparation af et ledningsbrud kan nogle kunder have oplevet at vandet har lugtet og smagt dårligt.
Vandledningen er repareret.
Følgende adresser kan være berørt:

Ved Skelbækken (hele vejen)
Funkevej 8A, 8B
Holmetorvet 3, 5, og 7
Engsvinget 1, 3A-3G, 8, 10, 13, 15, 19
Horsevænget ulige numre 23 - 45
Horsevænget lige numre 30 – 52
Agertoften 7 + 11
Marievej 2 – 8

Det har siden i går været muligt at hente rent drikkevand ved Lejerbo på Engsvinget 3A. Vi vil fortsat sørge for, at der er rent drikkevand til rådighed indtil vandanalyser viser, at vandet er rent. 
Hillerød Vand A/S afventer lige nu svar på en række analyser af vandprøver fra i går. Vi forventer svar på disse prøver i løbet af i eftermiddag.
Vi anbefaler fortsat, at vandet ikke drikkes (heller ikke efter kogning).
Når vi har svar på vandanalyserne fra embedslægen, vil vi informere om resultatet via SMS til berørte samt tilmeldte kunder, Facebook og hjemmeside.


03.12.2019

Kære kunde
Hillerød Vand A/S har haft et brud på en vandledning ved Skelbækken 22, 3400 Hillerød.

Det er alene i området omkring Holmene. Antal berørte kunder er ca 150. Alle berørte kunder har fået en SMS direkte såfremt de er tilmeldt SMS service.


Ved reparation af bruddet kan der være trængt tjærestoffer ind i ledningen fra en nedlagt bygasledning.


Tjærestoffer har en skadelig effekt, hvis man er udsat for det henover en længere periode.


Ud fra et forsigtighedsprincip anbefaler vi, at vandet ikke drikkes indtil vandanalyser viser, at vandet er rent.

Vandet bør heller ikke drikkes efter kogning.

Skulle du på nogen måde få ubehag skal du kontakte egen læge.

Du kan fortsat bade i vandet og vaske tøj m.v.

Vi er i løbende kontakt med embedslægen og forventer, at have analyseresultaterne i løbet af onsdag den 4. december 2019.

Der bliver opstillet rent vand til drikkevandsbrug ved Lejerbo på adressen Engsvinget 3A.


27.11.2019

I ugerne 47, 48 og 49 kan der forekomme brunt vand i korte perioder da Frederiksborg Brand og Redning skyller brandhaner i både Hillerød og St. Lyngby.

Det er ganske ufarligt og forsvinder som regel efter lidt tid.

Hvis I har brunt vand over en længere  periode, kan I kontakte os på telefon 48 23 10 00.


Nyheder

05.12.2019
Aflæsning af vandmåler

28.11.2019
Småt brændbart bliver til ”Rest efter sortering”

26.11.2019
Når sneen kommer og frosten sætter ind

Læs alle nyheder

Klima - Hillerød Forsyning og FN’s 17 verdensmål

I Hillerød Forsyning har vi valgt at bruge FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling som en ramme, sammen med vores værdier og Hillerød Kommunes visionsplan, for vores daglige arbejde med miljø og bæredygtighed. Læs mere her

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00