Gå til indhold

Brug din stemme - forbrugervalg i Hillerød Forsyning, læs mere

Lokale skybrud, læs mere

Driftsmeddelelser

13.10.2021 - kl. 15:20

På grund af brand i St. Lyngby tirsdag den 12. oktober, kan vandet være rødligt eller brunligt.


12.10.2021 - kl. 12:10
Kære Kunde i området omkring Ullerødvej.
I perioden oktober og november vil dele af Ullerødvej være afspærret mod Frederiksværksgade.
Dette skyldes blandt andet en omlægning af fjernvarmeledningen.
Vi beklager de gener dette måtte medføre.
Hillerød Forsyning
Telefon 48 23 10 00

Nyheder

12.10.2021 - kl. 12:00
Globalt stigende gaspriser giver højere fjernvarmepriser i Hillerød

24.09.2021 - kl. 08:57
Brug din stemme i forbrugervalget!

22.09.2021 - kl. 08:00
Vi kommer snart og henter dit haveaffald

Læs alle nyheder

Hvorfor er separatkloakering vigtigt?

Kun ca. 1% af det vand, der eksisterer på vores planet, er ferskvand.

Derfor skal vi passe på vores vandressourcer. I Danmark er vi gode til at rense vores spildevand til gavn for åer og havmiljø, og vi arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre.

Et emne, som har været oppe i medierne, er overløb fra renseanlæggene. Og for at give dig indblik i, hvad det er, og hvilke løsningsmuligheder der findes, fx separatkloakering, har vi sammen med 14 andre forsyninger lavet en film om emnet.

Filmen kan ses her.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00