Gå til indhold

Brug din stemme - forbrugervalg i Hillerød Forsyning, læs mere

Kom til foredrag og rundvisning, læs mere

Lokale skybrud, læs mere

Separatkloakering - Hvordan håndterer jeg regnvand på min egen grund?

Driftsmeddelelser

18.09.2021 - kl. 16:30
Kære kunder i området: Havremarken
Vandforsyningen til din bolig kan blive midlertidigt afbrudt i dag lørdag d. 18. september kl. 16:50. Lukningen skyldes brud på ledningsnettet.
Vi forventer, at der er vand igen kl. ca. 21:00.
Tip: Hvis du kan nå det, kan det være en god idé at fylde et par flasker eller en gryde med vand til det mest nødvendige.
Vi beklager de gener, vandlukningen medfører.
Med venlig hilsen
Hillerød Forsyning
Tlf.: 48 23 10 00
Privatlivspolitikker findes på www.hfors.dk

Nyheder

09.09.2021 - kl. 14:30
Advokatundersøgelse udtaler kritik af afskediget direktør

09.09.2021 - kl. 12:15
Strømafbrydelse, men Hillerød Forsyning leverer ikke el

23.08.2021 - kl. 08:00
Hillerød Forsyning deltager i Hillerød Slotssø Byfest

Læs alle nyheder

Hvorfor er separatkloakering vigtigt?

Kun ca. 1% af det vand, der eksisterer på vores planet, er ferskvand.

Derfor skal vi passe på vores vandressourcer. I Danmark er vi gode til at rense vores spildevand til gavn for åer og havmiljø, og vi arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre.

Et emne, som har været oppe i medierne, er overløb fra renseanlæggene. Og for at give dig indblik i, hvad det er, og hvilke løsningsmuligheder der findes, fx separatkloakering, har vi sammen med 14 andre forsyninger lavet en film om emnet.

Filmen kan ses her.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00