Gå til indhold

Vi kommer snart og henter dit haveaffald, læs mere

Brug din stemme - forbrugervalg i Hillerød Forsyning, læs mere

Lokale skybrud, læs mere

Separatkloakering - Hvordan håndterer jeg regnvand på min egen grund?

Driftsmeddelelser

Ingen driftforstyrrelser i øjeblikket

Nyheder

24.09.2021 - kl. 08:57
Brug din stemme i forbrugervalget!

22.09.2021 - kl. 08:00
Vi kommer snart og henter dit haveaffald

09.09.2021 - kl. 14:30
Advokatundersøgelse udtaler kritik af afskediget direktør

Læs alle nyheder

Hvorfor er separatkloakering vigtigt?

Kun ca. 1% af det vand, der eksisterer på vores planet, er ferskvand.

Derfor skal vi passe på vores vandressourcer. I Danmark er vi gode til at rense vores spildevand til gavn for åer og havmiljø, og vi arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre.

Et emne, som har været oppe i medierne, er overløb fra renseanlæggene. Og for at give dig indblik i, hvad det er, og hvilke løsningsmuligheder der findes, fx separatkloakering, har vi sammen med 14 andre forsyninger lavet en film om emnet.

Filmen kan ses her.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00