Affald

I Hillerød Kommune ser vi affald som ressourcer og derfor skal det være nemt for borgerne at sortere og bortskaffe affald, så det kan genanvendes til nye produkter, i stedet for at gå til forbrænding.
Alle husstande skal sortere deres dagrenovation i mindst 6 forskellige affaldstyper:

  • Madaffald
  • Papir
  • Pap
  • Glas
  • Plast
  • Metal
  • Restaffald

Alle parcel- og rækkehuse har derfor en beholder til mad- og restaffald, samt til papir. Det er muligt også at få en beholder til småt pap og karton.  Plast, metal, glas, pap og papir kan også afleveres på genbrugsstationen.

Se sorteringsvejledning her

Ny beholder på vej til plast og metal

For at gøre det så nemt som muligt at sortere, får parcel- og rækkehuse, efter sommerferien, yderligere en beholder til plast og metal. Læs mere om den nye plast-/metalordning her.
Sortering i etageejendomme sker på de fælles standpladser, hvor alle seks affaldsfraktioner er samlet. Der arbejdes fortsat på, at få de nye affaldsordninger på plads i de enkelte etageejendomme. Hvis jeres ejendom endnu ikke har en affaldssorteringsordning så kontakt gerne Hillerød Forsyning og få en snak om, hvordan ordningen bedst implementeres i ejendommen.

Find her Genbrugsguiden 2019

Find her Nyhedsbrev sommer 2019

Find her Affalds ABC

Afhentningdatoer 2019

 

Haveaffald og flis

Storskrald

Papir

Find dit distrikt og papirrute i vejregisteret

Du kan få et samlet overblik ved at logge ind på Min affaldsplan hvor du også kan tilmelde dig afhentning.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00