Gå til indhold

Affald

I Hillerød Kommune ser vi affald som ressourcer og derfor skal det være nemt for borgerne at sortere og bortskaffe affald, så det kan genanvendes til nye produkter, i stedet for at gå til forbrænding.
Alle husstande skal sortere deres husholdningsaffald i 8 forskellige affaldstyper:

  • Madaffald
  • Papir
  • Pap
  • Glas
  • Plast
  • Metal
  • Restaffald
  • Farligt affald

Alle parcel- og rækkehuse har derfor en beholder til mad- og restaffald, samt til plast, metal og papir. Det er muligt også at få en beholder til småt pap og karton, samt en miljøboks til farligt affald. Plast, metal, glas, pap og papir og farligt affald kan også afleveres på genbrugsstationen.

Læs om hvordan du skal sortere her.
Fremadrettet skal vi sortere i 10 affaldsfraktioner. Læs mere om den kommende nye ordning for hhv. parcel-og rækkehuse samt etageboliger her.

 

Afhentningdatoer 2022

Er du i tvivl om, hvornår du får tømt dine affaldsbeholdere, får hentet storskrald, haveaffald eller hvornår genbrugsstationen har åbent?

Du kan hurtigt og effektivt betjene dig selv 24/7 gennem Hillerød Forsynings affaldsapp ”Affaldsportal” eller ”Mit affald”.

Du kan bl.a. tilmelde dig vores SMS-service, hvis du vil have besked, før vi kommer. Du kan selv vælge hvor mange dage i forvejen, du vil have besked. Du kan endda tilmelde dig med flere adresser, fx dit sommerhus eller fordi du skal hjælpe familien eller venner.

Tilmeld dig SMS-service her.

Via ”Mit affald” kan du printe en tømmekalender, hvis du vil have oversigten over tømningerne på din adresse i fysisk form. Hvis du har problemer med at printe tømmekalenderen, så kan du kontakte Kundeservice på tlf. 48 23 10 00 eller på mail kundeservice@hfors.dk

Du kan få et samlet overblik ved at logge ind på "Mit affald" hvor du også kan tilmelde dig afhentning.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00