Affald

Affaldshåndteringen i Hillerød indsamler affald hos alle borgere, virksomheder og institutioner i Hillerød Kommune. Det gælder restaffald, madaffald, storskrald, papir, glas, farligt affald og forskellige former for erhvervsaffald.

Find her Genbrugsguiden 2019

Find her Nyhedsbrev forår 2019

Find her Sorteringsvejledning

Afhentningdatoer 2019

 

Storskrald

Papir

Find dit distrikt og papirrute i vejregisteret

Du kan få et samlet overblik ved at logge ind på Min affaldsplan hvor du også kan tilmelde dig afhentning.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00