Gå til indhold

Affald

I Hillerød Kommune ser vi affald som ressourcer og derfor skal det være nemt for borgerne at sortere og bortskaffe affald, så det kan genanvendes til nye produkter, i stedet for at gå til forbrænding.
Alle husstande skal sortere deres husholdningsaffald i 8 forskellige affaldstyper:

  • Madaffald
  • Papir
  • Pap
  • Glas
  • Plast
  • Metal
  • Restaffald
  • Farligt affald

Alle parcel- og rækkehuse har derfor en beholder til mad- og restaffald, samt til plast, metal og papir. Det er muligt også at få en beholder til småt pap og karton, samt en miljøboks til farligt affald. Plast, metal, glas, pap og papir og farligt affald kan også afleveres på genbrugsstationen.

Se sorteringsvejledning her

Find her genbrugsguiden 2020

Find her nyhedsbrevet efterår 2020

Find her nyhedsbrevet juni 2020

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00