Gå til indhold

Genbrugsstation

Planlæg dit besøg

Det gør det lettere at aflevere affaldet i de rigtige containere på genbrugsstationen, når affaldet er sorteret. 

Invasive plantearter

Invasive plantearter er et voksende problem i den danske natur. Pga. af risiko for spredning medtages invasive arter ikke i haveaffaldsordningen.

Det er vigtigt, at de invasive plantearter afleveres på genbrugsstationen i beholder nr. 42, ”Rest efter sortering”, hvorved de sendes til forbrænding.

Læs mere om, hvilke plantearter du ikke må lægge ud til afhentning via haveaffaldsordningen her

Se vores sorteringsvejledning.

Du kan her finde et oversigtskort.

Vi gør opmærksom på at pladsen er videoovervåget.

Adressen er Solrødgårds Alle 2, 3400 Hillerød

OBS - Er du erhvervskunde med et CVR-nummer? Som erhvervskunde, skal du tilmeldes via Vestforbrændingen, læs mere her

Åbningstider 

Genbrugsstationen har åbent alle dage kl. 9.00–17.00.

Lukkedage:

  • 24. december
  • 25. december (1. juledag)
  • 26. december (2. juledag)
  • 31. december
  • 1. januar (Nytårsdag)

Ovenstående lukkedage gælder også den ubemandede genbrugsstation.

Ubemandet åbningstid

Tilmeld dig og få adgang til genbrugsstationen uden for normal åbningstid.

 

 

 

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00