Gå til indhold

Mission

Hillerød Forsynings mission er at understøtte vores kunders sundhed og hverdagsliv, både i dag og i fremtiden, ved at levere rent vand og varme samt håndtere spildevand og affald på en miljømæssig, ressourcemæssig og økonomisk bæredygtig måde.

Vision

Hillerød Forsynings vision er at være blandt de 3 bedste forsyninger i Nordsjælland på alle forsyningsarter og være den bedste på mindst én forsyningsart. Dette måles på en kombination af forsyningssikkerhed, miljø, kundetilfredshed og pris.

• Hillerød Forsyning skal være en attraktiv arbejdsplads med høj sikkerhed, et godt arbejdsmiljø og høj medarbejdertilfredshed

• Hillerød Forsyning søger samarbejde og konsolidering, hvor det giver mening for kunderne

• Hillerød Forsyning understøtter Hillerød Kommunes Visionsplan og er en aktiv medspiller i forhold til lokal udvikling, klima og miljø.

Hvem er vi?

Vi er en koncern, der består af 8 selskaber:

 • Hillerød Forsyning Holding A/S
 • Hillerød Service A/S
  • Nordkøb A/S (20 %)
 • Hillerød Vand A/S
 • Hillerød Spildevand A/S
 • Hillerød Varme A/S
 • Hillerød Kraftvarme ApS
 • Hillerød Fjernkøl A/S
 • Hillerød Affaldshåndtering A/S
  • Fælles Affaldsindsamling A/S (50 %)

Kommunens kapitalejerskab er placeret i Hillerød Forsyning Holding A/S, og holdingselskabet ejer 100 % af kapitalen i de seks underliggende datterselskaber.

Hillerød Service A/S ejer 20 % af aktierne i Nordkøb A/S, der er stiftet sammen med 8 andre nordsjællandske forsyninger.

Hillerød Affaldshåndtering A/S ejer 50 % af aktierne i Fælles Affaldsindsamling A/S, der er stiftet sammen med Halsnæs Forsyning.

De regulatoriske rammer, som vores selskaber i Hillerød Forsyning arbejder inden for, er meget forskellige, men med den fællesnævner at alle selskaber er ”hvile-i-sig-selv-selskaber” (HVISS).

Hillerød Forsyning blev udskilt fra Hillerød Kommune og selskabsgjort i 2008.

Kundetilfredshedsundersøgelse

2019

Hjertestarter

Hillerød Forsyning er en del af det landsdækkende Hjertestarter-netværk.

Vi har en hjertestarter hængende på Solrødgards Alle 6, på Centralrenseanlægget på Kirsebæralle 15 samt på Genbrugsstationen på Solrødgårds Alle 2.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00