Gå til indhold

Mission

Hillerød Forsynings mission er at understøtte vores kunders sundhed og hverdagsliv, både i dag og i fremtiden, ved at levere rent vand og varme samt håndtere spildevand og affald på en miljømæssig, ressourcemæssig og økonomisk bæredygtig måde.

Vision

Hillerød Forsynings vision er at være blandt de 3 bedste forsyninger i Nordsjælland på alle forsyningsarter og være den bedste på mindst én forsyningsart. Dette måles på en kombination af forsyningssikkerhed, miljø, kundetilfredshed og pris.

• Hillerød Forsyning skal være en attraktiv arbejdsplads med høj sikkerhed, et godt arbejdsmiljø og høj medarbejdertilfredshed

• Hillerød Forsyning søger samarbejde og konsolidering, hvor det giver mening for kunderne

• Hillerød Forsyning understøtter Hillerød Kommunes Visionsplan og er en aktiv medspiller i forhold til lokal udvikling, klima og miljø.

Hillerød Forsynings strategi - kort fortalt

Hvem er vi?

Vi er en koncern, der består af 8 selskaber:

 • Hillerød Forsyning Holding A/S
 • Hillerød Service A/S
  • Nordkøb A/S (20 %)
 • Hillerød Vand A/S
 • Hillerød Spildevand A/S
 • Hillerød Varme A/S
 • Hillerød Kraftvarme ApS
 • Hillerød Fjernkøl A/S
 • Hillerød Affaldshåndtering A/S
  • Fælles Affaldsindsamling A/S (50 %)

Kommunens kapitalejerskab er placeret i Hillerød Forsyning Holding A/S, og holdingselskabet ejer 100 % af kapitalen i de syv underliggende datterselskaber.

Hillerød Service A/S ejer 20 % af aktierne i Nordkøb A/S, der er ejet sammen med 4 andre nordsjællandske forsyninger.

Hillerød Affaldshåndtering A/S ejer 50 % af aktierne i Fælles Affaldsindsamling A/S, der er stiftet sammen med Halsnæs Forsyning.

De regulatoriske rammer, som vores selskaber i Hillerød Forsyning arbejder inden for, er meget forskellige, men med den fællesnævner at alle selskaber er ”hvile-i-sig-selv-selskaber” (HVISS).

Hillerød Forsyning blev udskilt fra Hillerød Kommune og selskabsgjort i 2008.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00