Spildevand

Hillerød Forsyning sørger for, at du kan komme af med dit spildevand og regnvand på en tilfredsstillende måde. Det gør vi ved at vedligeholde kloaknettet samt rense spildevandet på ét af vores renseanlæg.

Her arbejder vi

Vi har pt ikke nogen igangværende større projekter på spildevand

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00