Gå til indhold
06.07.2022

Flot ydelse fra moderne renseanlæg

Hillerød Forsynings renseanlæg, HCR Syd, renser spildevandet markant bedre end de rammer, som udledningstilladelsen sætter.

”En af vores vigtigste opgaver er at værne om vandets sarte kredsløb, og derfor er det rigtig godt, at HCR Syd, som et af Danmarks mest moderne renseanlæg, lever op til kravene – og mere til,” siger Peter Underlin, der er COO og forsyningschef i Hillerød Forsyning.

Udledningen af kvælstof fra HCR Syd lå i 2021 på 1,96 mg/l, hvor udledningstilladelsen giver mulighed for op til 3,66 mg/l. Udover at kvælstofkoncentrationen ligger under grænseværdien er det også værd at hæfte sig ved, at de 1,96 mg/l er et fald på 30 procent i forhold til året før.

Tilsvarende lå udledningen af fosfor med en koncentration på 0,11 mg/l pænt inden for rammen på 0,18 mg/l. Den målte stofkoncentration svarer i øvrigt til et fald på over 35 procent i forhold til 2020.

HCR Syd er i øvrigt Danmarks eneste fuldt overdækkede renseanlæg. Overdækningen betyder, at luftgenerne fra anlægget er stort set elimineret, og det er med til at sikre, at byggegrundene i nabolaget holder prisen og fortsat er attraktive.

Også Hillerød Forsynings fem øvrige – mindre – renseanlæg har en fin ydelse, der ligger inden for de givne rammer. Dyk ned i tallene her.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00