Gå til indhold

Nye tekniske og almindelige bestemmelser på fjernvarmen, læs mere

Pas på din skraldemand, læs mere

Sådan gør du med affaldet fra haven, læs mere

Hvorfor er der spildevand i havet? Læs mere

20.12.2012

Afhentning af affald omkring jul og nytår

Tømning af dagrenovation og papirbeholder vil ske på den ordinære tømningsdag eller dagen efter. Læs mere
17.12.2012

Årsaflæsning af vand og varme

I år vil kun et fåtal modtage et aflæsningskort fra os. Det sker, fordi alle vores fjernvarmemålere og en stor del af vores vandmålere nu bliver fjernaflæst. Læs mere
11.12.2012

Hjælp din skraldemand i snevejret

Sne og frost kan gøre det vanskeligt for skraldemændene at udføre deres arbejde. Læs mere
10.12.2012

Lavere priser for virksomheders brug af genbrugsstaionen

Vestforbrændings 19 ejerkommuner har besluttet at nedsætte gebyrerne for virksomhedernes brug af genbrugsstationer, så prisen i 2013 bliver lavere end i 2012. Desuden bliver det hurtigere og lettere for virksomhederne at købe adgangsbillet til genbrugsstationen. Læs mere
05.12.2012

Arkitektfirmaet C.F. Møller skal lave plan for Energi-, Klima- og Miljøpark

Hillerød Forsyning bliver sandsynligvis de første, der bygger i Hillerød Syd. Et samarbejde med arkitektfirmaet C.F. Møller forventes at begynde straks efter nytår. Læs mere

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00